paper

ชื่อสินค้า

ปกการ์ดสีตราเรือรุ่น ยาว

รหัสสินค้า
*12-110G-180
ราคา

77 บาท

รายละเอียด

ขนาด ยาว
การดาษ 110 แกรม
บรรจุ 180 แผ่น สีฟ้า / สีเขียว / สีเหลือง / สีชมพู