ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ

รางวัลรองชนะเลิศ BRONZE AWARD

ประเภท ไปรษณีย์บัตร บัตรอวยพร นามบัตร สูจิบัตร บัตรเชิญในโอกาสต่างๆ

รางวัลรองชนะเลิศ BRONZE AWARD

ประเภท ไปรษณีย์บัตร บัตรอวยพร นามบัตร สูจิบัตร บัตรเชิญในโอกาสต่างๆ

AIA

AIA

ไทยประกันชีวิต

ไทยประกันชีวิต

ช่อง 3

ช่อง 3

รางวัลชนะเลิศ BRONZE AWARD

ประเภท งานพิมพ์หลากชิ้นที่ใช้เป็นชุด

รางวัลชนะเลิศ BRONZE AWARD

ประเภท งานพิมพ์หลากชิ้นที่ใช้เป็นชุด

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

การบินไทย

การบินไทย

  • 1