ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทย

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์

รางวัลรองชนะเลิศ BRONZE AWARD

ประเภท ไปรษณีย์บัตร บัตรอวยพร นามบัตร สูจิบัตร บัตรเชิญในโอกาสต่างๆ

รางวัลรองชนะเลิศ BRONZE AWARD

ประเภท ไปรษณีย์บัตร บัตรอวยพร นามบัตร สูจิบัตร บัตรเชิญในโอกาสต่างๆ

เมืองไทยประกันภัย

เมืองไทยประกันภัย

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ

รางวัลชนะเลิศ GOLD AWARD

ประเภทปฏิทิน

รางวัลชนะเลิศ GOLD AWARD

ประเภทปฏิทิน

รางวัลรองชนะเลิศ SILVER AWARD

ประเภทงานพิมพ์หลากชิ้นที่ใช้เป็นชุด

รางวัลรองชนะเลิศ SILVER AWARD

ประเภทงานพิมพ์หลากชิ้นที่ใช้เป็นชุด

  • 1